Start    |    Farby    |    Tynki / Szpachle    |    Docieplenia    |    Dekoracje    |    Kontakt    |   

Diessner Grundierkonzentart

Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, niepigmentowany koncentrat gruntujący do wnętrz i na zewnątrz. Do wzmacniania powierzchniowo piaszczących tynków i do regulacji silnie chłonnych podłoży.

Wodny specjalny środek gruntujący do wewnątrz i do elewacji . Drobno cząsteczkowa dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 947. Niepigmentowany, bezrozpuszczalnikowy, wzmacniający powierzchniowo, nie zmydlający się, dobra głębokość penetracji.

Zużycie: ca 50 ml/m2
Kolor: transparentny
Stopień połysku: brak

karta techniczna